Wszystko w jednym miejscukontakt@strefamandrivy.pl

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Żyjemy w świecie, w którym internet towarzyszy nam na każdym kroku. Jest potęgą i nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. Ale trzeba tez pamiętać o tym, że niesie za sobą pewne zagrożenia – ataki cyberprzestępców. W związku z tym wraz z rozwojem cyfryzacji rozwija się też cyberbezpieczeństwo. Co to jest? Ogólnie to wszelkiego rodzaju procesy, technologie i praktyki, które są stosowane w celu ochrony sieci informatycznych, programów i danych przed atakami oraz ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Jest to zatem bezpieczeństwo technologii informatycznych. Ma ogromne znaczenie, ponieważ w sieci znajdują się bardzo duże ilości danych osobowych i wrażliwych. Ich ochrona stała się w dzisiejszych czasach dla różnych podmiotów (firm, organizacji rządowych, finansowych czy medycznych) jednym z kluczowych zadań.

1. Rodzaje cyberataków.

Najbardziej znane to:

  • malware – złośliwe oprogramowanie, które wykonuje na naszym komputerze różne działania na rzecz osób trzecich,
  • man in the middle – występuje wówczas, gdy w transakcji między dwoma podmiotami uczestniczy jeszcze ktoś inny – ktoś atakuje, aby przechwycić pewne informacje albo nasze środki pieniężne,
  • cross site scripting – atak polegający na wstawieniu na stronę kodu, który skłoni nas do wykonania pewnych czynności,
  • phishing – to próba pozyskania naszych haseł, którymi posługujemy się przy logowaniu do różnych serwisów i portali,
  • ransomware – to atak, w którym szyfrowane są dane użytkownika, a następnie ponownie udostępniane za pewną opłatą,
  • malvertising – złośliwe oprogramowanie instalowane jest na naszych komputerach poprzez reklamy internetowe, za których treść wydawca nie odpowiada.

2. Jak się bronić przed cyberatakami?

Podstawową ochroną jest dobry, pewny system antywirusowy. Jeśli go już mamy – pamiętajmy o jego systematycznym aktualizowaniu. Jeśli powierzamy komuś swoje dane, warto sprawdzić, czy dany podmiot ma certyfikaty bezpieczeństwa i czy szyfruje transmisję danych. Jeśli chodzi o reklamy mogące być nośnikami złośliwych oprogramowań – możemy stosować filtry, które blokują reklamy. Ale przede wszystkim zawsze najważniejsza będzie nasza czujność, ponieważ większość ataków jest przeprowadzana przy naszej interakcji, np. poprzez odebranie i otwieranie podejrzanych wiadomości. Bądźmy ostrożni – to zwiększy nasze cyberbezpieczeństwo.

Comments are closed.