Wszystko w jednym miejscukontakt@strefamandrivy.pl

Dlaczego ewidencja czasu pracy jest tak ważna?

Pierwszą rzeczą, jaka przydarzy się każdemu nowemu pracownikowi w filmie, będzie otrzymanie karty systemu do ewidencji czasu pracy. Pracownik będzie musiał przykładać ją do specjalnego czytnika, który rejestrować będzie czas wejść, a także wyjść z zakładu pracy. Jaki cel ma taka ewidencja czasu pracy i jakie inne modele takiego systemu można spotkać w firmach?

Po co się to stosuje?

Każdy pracownik doskonale wie, że dla pracodawcy istotne jest to, ile spędza czasu w danej firmie. Od tego zależeć będzie wysokość wynagrodzenia danego pracownika, lecz także inne możliwe benefity i korzyści płynące z bycia zatrudnionym w danym przedsiębiorstwie.
Z tego też powodu stosowane w przedsiębiorstwie systemy do ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników muszą mieć umiejętność rejestrowania dni powszechnych, dni świątecznych, pracy w dni wolne, w czasie godzin nocnych, lecz także posiadane urlopy, zwolnienia lekarskie, oraz oczywiście wstępujące nieusprawiedliwione w żaden sposób nieobecności.

Jakie są inne wersje?

Zdecydowanie najprostszy system do rejestracji czasu pracy to zwyczajny czytnik, do którego przykłada się karty dostępu. Nieco bardziej zaawansowany jest system z dodatkowym wykonywaniem zdjęć lub kręceniem materiału wideo przy bramkach, co ma na celu zwiększenie dyscypliny pracowników. Zdecydowanie jednym z najbardziej zaawansowanych systemów jest powiązanie go z czasem przy biurku, co można uzyskać, montując stosowne czytniki przy samych stanowiskach pracy.

Comments are closed.